Kolejne ważne odkrycia.

Categories
Miód, Miód Bonum

Miód trafił również do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie gdzie uwidocznił skuteczność wobec bakterii wywołującej zapalenie płuc Klebsiella pneumoniae oraz Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa. Na katedrze farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie została potwierdzona również skuteczność miodu wobec bakterii powodującej wrzody żołądka – Helicobacer pylori. Zostały rozpoczęte również badania ukierunkowane stricte pod kontem wpływu […]

Kompleksowe badania, jakie się przeprowadza na lekach.

Categories
Miód, Miód Bonum

Kolejny krok to przebadanie miodu w Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Badania pokazały  korzystny wpływ miodu na obniżenie stężenia  glukozy we krwi,  obniżenia aktywności enzymów wątrobowych ALT, ALP, wzrostu liczby czerwonych krwinek, oraz wzrost stężenia białek krwi – albumin, w surowicy krwi w porównaniu do grupy kontrolnej. Zaobserwowana została obecność Kępków Peyera odpowiedzialnych […]

Dalsze kroki.

Categories
Miód, Miód Bonum

Miód został przebadany  w Katedrze Technologii Żywności Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Badania te ukazały olbrzymi potencjał miodu do walki z bakteriami chorobotwórczymi. Miód Bonum zahamował w warunkach laboratoryjnych rozwój bakterii chorobotwórczych i potencjalnie chorobotwórczych: Escherichia coli, Salmonella Enteritidis, oraz antybiotykoopornych szczepów gronkowca złocistego  Staphylococcus aureus.

Jak powstał miód Bonum?

Categories
Miód, Miód Bonum

Przez przypadek… Testowaliśmy naturalne lekarstwo na nieuleczalna chorobę pszczół – zgnilca amerykańskiego. Wyleczyliśmy wszystkie testowane pszczoły, a one dały miód… Miód, który wysłaliśmy do sprawdzenia pod względem właściwości przeciwutleniających w PAN Olsztyn. Wyniki badania ukazały niesamowity poziom właściwości przeciwutleniających przekraczający 17 krotność poziomu zwykłego miodu spadziowego.